Ontdek onze merken

Privacy notice

De website www.tremco-illbruck.com en alle bij dit domein behorende subdomeinen worden aangeboden door Tremco illbruck GmbH & Co. KG, Keulen, Duitsland (“Tremco illbruck”). Tremco illbruck exploiteert op deze webpagina’s een internetportaal met informatie over het bedrijf Tremco illbruck en de door Tremco illbruck aangeboden producten.

Gegevensverwerking bij het bezoek van de website

U kunt onze website in principe zonder opgave van persoonsgebonden gegevens gebruiken. Tremco illbruck streeft er echter naar de inhoud van de website van Tremco illbruck voor klanten en geïnteresseerden te verbeteren en bij te werken om op deze manier de aantrekkelijkheid te verhogen. Voor dit doel worden bij elk bezoek aan de website van Tremco illbruck bij het opvragen van de webpagina’s gegevens opgeslagen. Deze gegevens kunnen niet naar een persoon worden herleid en worden door Tremco illbruck uitsluitend voor interne, statistische en technische doeleinden gebruikt. Namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig opgeeft, bijvoorbeeld binnen het kader van een aanvraag of als u contact met ons opneemt. Tremco illbruck maakt hierbij geen gebruikersprofielen van bezoekgegevens van de website aan.

Gegevensverwerking bij aanvragen

Wanneer u uw e-mailadres en andere contactgegevens, zoals uw naam, binnen het kader van een aanvraag of bestelling van informatiemateriaal, met name op de pagina “Contact”, met uw instemming hebt afgegeven, zal Tremco illbruck u de betreffende informatie doen toekomen. De door u opgegeven gegevens worden in een bestand respectievelijk in een e-mailprogramma opgeslagen en uitsluitend voor de correspondentie m.b.t. de aangevraagde informatie gebruikt. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij willen u er hierbij op wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) mogelijk niet voor 100% veilig is. Een perfecte beveiliging van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.

Recht op informatie, herroeping en verwijdering

U hebt het recht om de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens op elk gewenst moment weer in te trekken. De verwijdering van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd als u uw toestemming voor de opslag tegenover Tremco illbruck hebt ingetrokken, als wij de aanvraag waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld, hebben afgehandeld of als opslag van de gegevens om andere wettelijke reden niet is toegestaan. Op schriftelijk verzoek zal Tremco illbruck u graag informeren over welke gegevens wij over u (bijv. naam, adres, telefoonnummer) hebben opgeslagen. Gebruik hiervoor a.u.b. de op de impressum- of contactpagina genoemde contactgegevens van Tremco illbruck.

Cookies

Als u de website van Tremco illbruck bezoekt, wordt eventueel informatie in de vorm van cookies (kleine tekstbestanden) op uw computer opgeslagen. Met behulp van deze informatie kunnen wij de website van Tremco illbruck voor de gebruiker gebruikersvriendelijker, flexibeler en effectiever maken. Cookies kunnen door Tremco illbruck tevens worden gebruikt om wachtwoorden op te slaan. Hiermee krijgt de gebruiker de technische mogelijkheid om zich automatisch aan te melden als hij de website opnieuw opvraagt. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze cookies direct of regelmatig uit uw geheugen verwijderd, alle cookies blokkeert of een waarschuwing toont voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij de invoer van wachtwoorden voor een aanmelding kunt u er bovendien voor kiezen om de automatische aanmelding niet te activeren en zo de opslag van wachtwoorden voorkomen.

Wanneer u de website van Tremco illbruck via een link verlaat en naar een website van derden gaat, is het mogelijk dat door aanbieders van gekoppelde sites cookies worden gebruikt. Voor deze cookies is Tremco illbruck wettelijk niet verantwoordelijk.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)
Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze website. Hier vindt u een overzicht over de Facebook-plug-ins: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server opgebouwd. Facebook wordt hierdoor geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website naar uw gebruikersaccount herleiden. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van deze website geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens of hun gebruik door Facebook hebben. Aanvullende informatie vindt u in de privacyverklaring van facebook op nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website naar uw Facebook-gebruikersaccount kan herleiden, dient u zich af te melden bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte gegevens over het gebruik van deze website worden doorgaans aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en de website-exploitant andere, aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.