Explore our brands

Adatvédelem

1. Személyes adatok kezelése

A www.tremco-illbruck.com weboldal, illetve a domainhez tartozó valamennyi aldomain a kölni tremco illbruck Group GmbH („tremco illbruck“) kínálatához tartozik. A tremco illbruck weboldalain webshopot, illetve a tremco illbruck Csoportról szóló információs internetportált üzemeltet, amelyen a tremco illbruck Csoport által forgalmazott termékekről nyújt tájékoztatást. Személyes adatainak védelme fontos célunk az adatfelvétel, -feldolgozás és -felhasználás alatt a tremco illbruck weboldalakon tett látogatása során. A továbbiakban arról tájékoztatjuk, hogy a weboldalak látogatásakor a tremco illbruck milyen adatokat rögzít, és miként kerülnek ezek a tremco illbrucknál további felhasználásra.

2. Adatkezelés internetes oldalak felkeresésekor

A tremco illbruck törekszik arra, hogy a tremco illbruck weboldalakon a vásárlók és az érdeklődők számára közzétett ajánlatait fejlessze és aktualizálja, ezáltal vonzóbbá téve az ajánlatokat. Ennek érdekében a tremco illbruck weboldalak minden egyes eléréséről és betöltéséről adatmentés készül, az adatokat a tremco illbruck természetes személyhez nem rendeli hozzá, és kizárólag belső, statisztikai és technikai célokra használja fel. Nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, vagy más elérhetőségek nem kerülnek rögzítésre, kivéve, ha Ön önként adja meg személyes adatait, például egy Ön által kezdeményezett ajánlatkérés során, megrendelés leadásakor. A tremco illbruck a weboldalak látogatási adataiból nem hoz létre felhasználói profilt.

Az oldalak betöltésénél az alábbi adatok kerülnek mentésre:

  • Adatok megnevzése és címkéje, melyeket a tremco illbruck weboldal aktuális felhasználója letöltött,
  • az IP-cím, ahonnan az adatokat letöltötték,
  • az aktuális weboldal letöltésének dátuma és időpontja,
  • a letöltött adatmennyiség,
  • bármely tremco illbruck weboldal első letöltésének időpontja, és az utolsó tevékenység időpontja a tremco illbruck oldalon,
  • állapotjelentés az adatok sikeres letöltéséről
  • a felhasznált böngésző típusa, és a felhasználó által utoljára látogatott weboldal, hivatkozás (ún. Referrer).

3. Lekérdezések adatfeldolgozása

Amennyiben megadja az e-mail címét, vagy más elérhetőségét, például a nevét ajánlatkéréskor, különösen akkor, ha ezt a „Kapcsolat” oldalon a beleegyezésével teszi, akkor a tremco illbruck el fogja küldeni Önnek a kérésének megfelelő információkat. Az Ön által megadott adatok egy adatbázisba kerülnek, illetve egy e-mail programba kerülnek mentésre, és a kért információkkal kapcsolatos levelezéshez használjuk fel azokat.

4. Megrendelések adatfeldolgozása

Megrendelés során olyan adatokat rögzítünk, amelyek nem rendelhetőek természetes személyekhez, és amelyeket a tremco illbruck belső statisztikai céljaira használ. Itt a kosárban elhelyezett termékek adatairól van szó (a kosárban szereplő termékek összértéke, az egyes termékek értéke és darabszáma). Ezekhez a következő személyes adatok feldolgozása társul:

Személyes adatok gyűjtése és tárolása

Személyes adatok mentése és tárolása weboldalainkon az Ön sikeres vásárlásaival kapcsolatban az Online-Shopunkban történik. Ezek a vásárlás során Ön által önként megadott adatok (szerződési adatok), amelyek a kölcsönös szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. A szerződésre vonatkozó személyes adatait (pl. név, szállítási cím, e-mail cím, stb.) az ajánlatadás és a megrendelés lebonyolításáig kezeljük és tároljuk. E-mail címét tároljuk és mentjük a megrendelés visszaigazolásához és a szállításhoz, a szerződési feltételek és a szerződéshez vagy a megrendeléshez kapcsolódó más információk elküldéséhez.

Személyes adatok felhasználása és továbbítása

Az online megrendelésével kapcsolatban tárolt személyes adatok (szerződési adatok) kizárólag a megrendelései feldolgozásához, vagy ajánlatkéréseihez, és a szerződés teljesítéséhez kerülnek felhasználásra. Személyes adatainak továbbítása, eladása, vagy harmadik félnek egyéb módon történő átadása nem fordulhat elő, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Így például, ha a megrendelés kiszállításához szükséges, akkor címét átadjuk a kiszállítással megbízott futárcégnek. Az Európai Gazdasági Térség államain kívülre semmilyen adatot nem továbbítunk.

A továbbiakban a személyes adatok továbbítása, eladása, vagy harmadik fél részére egyébmódon történő átadása kizárt, kivéve, ha a tremco illbruckot arra törvényi előírás, vagy bírósági döntés kötelezi, vagy a továbbítás a tremco illbruck IT-infrastruktúrája ellen elkövetett támadás okán büntetőjogi felelősségre vonás miatt szükségessé válik.

5. Sütik

Ha felkeresi a tremco illbruck weboldalát, akkor alkalmanként sütik (kis szövegadatok) formájában információk kerülnek és mentődnek el a számítógépére. Ez azt a célt szolgálja, hogy a tremco illbruck weboldalainak szolgáltatása felhasználóbarátabb, hatékonyabb, és rugalmasabb legyen felhasználóink számára. A tremco illbruck oldalain a sütiket jelszavak megjegyzésére is használhatja. Ezzel felhasználóinknak technikailag biztosítjuk az oldalra történő automatikus újbóli belépés lehetőségét egy következő betöltés során. Önnek böngészője beállításával lehetősége van arra, hogy ezek a sütik azonnal vagy szabályos időközönként törlődjenek adattárolójáról, minden sütit letiltson, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy sütit mentene a gépe. A bejelentkezéskor a jelszavak megadásánál lehetősége van arra, hogy ne aktiválja az automatikus bejelentkezést, ezzel meg tudja akadályozni a jelszavak mentését.

Ha egy linken keresztül elhagyja a tremco illbruck weboldalait, és idegen weboldalakra jut, akkor lehetőség adódik az idegen weboldalak szolgáltatói számára, hogy sütiket helyezzenek el az Ön számítógépén. Ezekért a sütikért a tremco illbruck nem vállal jogi felelősséget.

6. Google Analytics

A tremco illbruck weboldala a Google Analyticset használja, amely a Google Inc. (Google) webanalízis-szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket, szövegadatokat használ, amelyeket a számítógépére ment, és amelyek lehetővé teszik, a weboldal használatának az elemzését. A süti által létrehozott információk a mi weboldalunk használatáról (és az IP-címéről) a Google egyik szerverén az USA-ba lesznek átirányítva és tárolva. Az „anonymizeIP“ funkció használatával az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamain belül az IP-címe lerövidül nyolc számjeggyel, ami lehetetlenné teszi az IP cím pontos hozzárendelését a számítógépéhez. A Google Analytics nem kapcsolja össze a böngészőjével továbbított IP címet más Google adatokkal.

A sütik mentését a böngészője szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy ilyen esetben nem fogja tudni a weboldal valamennyi funkcióját maradéktalanul használni.

Ebből adódóan a süti által létrehozott, a weboldalunk használatára vonatkozó adatoknak (beleértve az IP címének) nyilvántartásba vételét és feldolgozását megakadályozhatja a Google-n keresztül úgy, hogy a következő linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Facebook-képpont a látogatói forgalom konverziókövetéséhez

Beleegyezésével az internetes megjelenésünkbe beépítjük a Facebook-képpontot, a látogatói forgalom pixeljét a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”)-nak. Ennek a segítségével nyomon tudjuk követni a felhasználók forgalmát, miután láttak egy Facebook reklámot, vagy rákattintottak. Ezzel statisztikai és piackutatási célokra terjeszthetjük ki a Facebook hirdetések hatékonyságát. Az így gyűjtött adatok számunkra anonimek, vagyis nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait. Ezeket az adatokat azonban a Facebook menti és felhasználja, amiről tudomásunknak megfelelően tájékoztatjuk felhasználóinkat. A Facebook ezeket az adatokat összekapcsolhatja a felhasználók Facebook fiókjával, és egyéni reklámcélokra használhatja a Facebook adatkezelési irányelvei szerint https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook számára, csak úgy, mint az üzlettársai számára lehetővé teheti reklámok bekapcsolását a Facebookon belül vagy kívül, ezért a számítógépére telepíthető egy süti. Ehhez beleegyezést csak 13 évnél idősebb felhasználó adhat. Amennyiben Ön ennél fiatalabb, kérjük, hogy a nevelésére jogosult személyhez forduljon tanácsért. Kérem, kattintson a következő linkre, ha a beleegyezését vissza kívánja vonni. www.facebook.com/settings/

8. Információra, visszavonásra és törlésre vonatkozó jogok

Jogában áll a jövőben bármikor visszavonni a személyes adatai felhasználásához adott beleegyezését. A személyes adatait akkor töröljük, ha visszavonja a tremco illbrucktól az adattárolásba való beleegyezését, ha tudomása szerint az adattárolás már nem szükséges, mivel már rendeltetését betöltötte, vagy egyéb törvényes okokból megengedhetetlen. Írásos kérésére a tremco illbruck készséggel tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adataival rendelkezünk (pl. név, cím, telefonszám). Kérem, ehhez használja az ’Impresszum’ vagy a ’Kapcsolatok’ oldalon megadott elérhetőségeket.

9. Biztonsági hivatkozás

A tremco illbruck arra törekszik, hogy minden szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait úgy tárolja, hogy azok sem harmadik fél számára, sem a nyilvánosság számára ne válhassanak hozzáférhetővé. Amennyiben e-mailben szeretne velünk kapcsolatot létesíteni, úgy az átadott információk bizalmas volta szokásos mértékben korlátozott, mivel az e-mailek tartalmába harmadik felek betekinthetnek. A tremco illbruck online-kínálata linkeket tartalmaz más weboldalakhoz. Arra nincs befolyásunk, hogy azok üzemetetői betartják-e az adatvédelmi előírásokat.