Explore our brands

Ochrana údajů

Internetové stránky www.tremco-illbruck.com/cs_CZ, jakož i všechny subdomény, které náležejí k této doméně, jsou nabídkou Tremco illbruck s.r.o. („Tremco illbruck“). Tremco illbruck provozuje na těchto internetových stránkách internetový portál o společnosti Tremco illbruck a o produktech, které Tremco illbruck prodává.

Zpracování dat při návštěvě internetové stránky

Užívání naší internetové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Tremco illbruck se však snaží nabídku na internetových stránkách Tremco illbruck pro zákazníky a zájemce zlepšovat a aktualizovat, aby tak byla zvýšena atraktivita nabídky. Za tímto účelem jsou při každém přístupu na internetové stránky Tremco illbruck přes vyvolání internetových stránek ukládána data, která nejsou přiřazena žádné fyzické osobě a slouží výhradně pro interní, statistické a technické účely Tremco illbruck. Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné kontaktní údaje nejsou zaznamenávány, kromě toho, když tyto údaje sdělíte dobrovolně, např. v rámci vámi předané poptávky nebo za účelem kontaktování. Tremco illbruck přitom nevytváří žádné uživatelské profily z údajů návštěvníků internetových stránek.


Zpracování dat při poptávkách

Pokud jste uvedli vaši e-mailovou adresu a jiná kontaktní data, např. vaše jméno, v rámci poptávky nebo požadavku na informační materiál, zejména na stránce „Kontakt“, s vaším svolením, zašle vám Tremco illbruck příslušné poptávané informace. Vaše uvedená data budou uložena v souboru, resp. e-mailovém programu a použita výhradně pro korespondenci o poptávaných informacích. Tato data nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávána třetím osobám. Upozorňujeme na to, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Ochrana dat bez bezpečnostních mezer před přístupem třetích osob není možná.

Právo na informace, odvolání a smazání 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas s používáním vašich osobních údajů s účinností do budoucna. Smazání osobních údajů proběhne, když odvoláte svůj souhlas s uložením vůči Tremco illbruck, když jejich znalost již není potřebná pro splnění účelu, který vyžadoval jejich uložení, nebo když je jejich uložení z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Na písemný dotaz vás Tremco illbruck bude ráda informovat o tom, které údaje o vaší osobě (např. jméno, adresu, telefonní číslo) jsme uložili. Pro toto prosím použijte kontaktní údaje Tremco illbruck uložené na stránce Tiráž nebo Kontakty.

Soubory Cookies

Jestliže navštívíte internetové stránky Tremco illbruck, budou příležitostně na váš počítač odeslány a uloženy informace ve formě cookie (malé textové soubory). To slouží k tomu, aby se pro vás jako pro uživatele vytvořila na internetových stránkách Tremco illbruck nabídka uživatelsky přívětivá, flexibilní a efektivní. Cookie mohou být od Tremco illbruck použity také k tomu, aby byla uložena hesla. Tímto je uživateli technicky poskytována možnost automatického přihlášení při novém vyvolání stránky. Máte možnost nastavit si váš internetový prohlížeč tak, aby tento cookie ihned nebo v pravidelných intervalech vymazával z vašeho úložiště dat, blokoval všechny cookie nebo vás varoval, než bude cookie uložen. Při zadání hesel v rámci přihlášení máte navíc možnost neaktivovat automatické přihlašování, a tím zamezit ukládání hesel.

Pokud byste internetové stránky Tremco illbruck opustili přes odkaz a přešli na cizí stránky, je možné, že nabízejícími z odkazovaných internetových stránek budou odeslány cookie. Za tyto cookie není Tremco illbruck právně zodpovědná.

Prohlášení o ochraně dat pro využívání pluginů pro Facebook (Tlačítko Like)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy pro Facebook poznáte podle loga Facebook nebo podle „Tlačítka Like“ („Líbí se mi“) na naší stránce. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.


 Když navštívíte naše stránky, bude přes tento plugin vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tím obdrží informaci, že jste s vaší adresou IP navštívili naši stránku. Pokud kliknete na „Like-Button“ Facebooku, zatímco jste přihlášeni na váš účet na Facebooku, můžete přidat odkaz na obsahy našich stránek na váš profil na Facebooku. Tím může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako nabízející stránek nezískáme žádné znalosti o obsahu přenesených dat ani o jejich užívání Facebookem. Další příslušné informace najdete v prohlášení o ochraně dat od Facebooku na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php
 

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek vašemu účtu na Facebooku, odhlaste se prosím z vašeho uživatelského účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně dat pro využívání Google Analytics

Tato internetová stránka využívá Google Analytics, analytickou službu internetu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookie“, textové soubory, které jsou ukládány na váš počítač a které umožňují analýzu vašeho užívání internetové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie o vašem užívání této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této internetové stránce bude vaše adresa IP od Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena.


Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena plná adresa IP a tam zkrácena. Na základě zakázky provozovatele použije Google tyto informace, aby vyhodnotil vaše užívání internetové stránky, aby sestavil hlášení o aktivitách internetové stránky a vykonal další služby vůči provozovateli internetové stránky spojené s využíváním internetové stránky a využíváním internetu. Adresa IP, předaná v rámci Google Analytics od vašeho prohlížeče, nebude sloučena s jinými daty od Google.


Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete záznamu dat vytvořených od cookie a vztažených k vašemu užívání této internetové stránky (včetně vaší adresy IP) na Google, jakož i zpracování těchto dat od Google zamezit tím, že si stáhnete a nainstalujete z následujícího odkazu dostupné pluginy pro prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Prohlášení o ochraně dat pro využívání Twitter

Na našich stránkách jsou napojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používání Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou vámi navštívené internetové stránky spojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny dalším uživatelům. Přitom budou také přenášena data na Twitter.
Upozorňujeme na to, že jako nabízející stránek nezískáme žádné znalosti o obsahu přenesených dat ani o jejich užívání Twitterem. Další příslušné informace najdete v prohlášení o ochraně dat od Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy.
Vaše nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu Twitter na adrese http://twitter.com/account/settings.